Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tukiyhdistys ry

Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tukiyhdistys perustettiin 1998 ja se toimii sääntöjensä mukaisesti. Elokuussa 1999 yhdistys hankki ja varusti lahjoitusvaroin lääkärijohtoisen ensihoidon erikoisyksikön. Yksikössä työskentelevät ensihoitoon erikoistuneet lääkärit ja sairaanhoitajat.
Lahjoitustilimme ovat
Nordea FI05 1629 3000 0005 08
OP FI22 5700 8140 1143 51
Satakunnan lääkäriauto
Tiilimäentie 6
28500 PORI
Toimisto: 050 303 9737
Hälytysnumero: 112
Lahjoitustilimme:
Nordea FI05 1629 3000 0005 08
OP FI22 5700 8140 1143 51
HakoCMS