Tämä sivu on tulostettu Satakunnan lääkäriauto ry:n internetsivuilta (www.laakariauto.fi)

Yhdistys > Koulutukset

Koulutukset

Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan erilaisia räätälöityjä ensiavun ja ensihoidon koulutuskokonaisuuksia.